flexible Magnetplatte


flexible Magnetplatte
lankstusis diskas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flexible disk; floppy disk vok. Diskette, f; elastische Magnetplatte, f; flexible Magnetplatte, f; Floppy-Disk, f; Weichplatte, f rus. sukimosi greičio didinimas, m pranc. disque, m; disque flexible, m; disque floppy, m; disquette, f

Automatikos terminų žodynas. – Vilnius: Technika. . 2004.

Look at other dictionaries:

  • flexible disk — lankstusis diskas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flexible disk; floppy disk vok. Diskette, f; elastische Magnetplatte, f; flexible Magnetplatte, f; Floppy Disk, f; Weichplatte, f rus. sukimosi greičio didinimas, m pranc. disque,… …   Automatikos terminų žodynas

  • elastische Magnetplatte — lankstusis diskas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flexible disk; floppy disk vok. Diskette, f; elastische Magnetplatte, f; flexible Magnetplatte, f; Floppy Disk, f; Weichplatte, f rus. sukimosi greičio didinimas, m pranc. disque,… …   Automatikos terminų žodynas

  • disque flexible — lankstusis diskas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flexible disk; floppy disk vok. Diskette, f; elastische Magnetplatte, f; flexible Magnetplatte, f; Floppy Disk, f; Weichplatte, f rus. sukimosi greičio didinimas, m pranc. disque,… …   Automatikos terminų žodynas

  • Diskette — lankstusis diskas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flexible disk; floppy disk vok. Diskette, f; elastische Magnetplatte, f; flexible Magnetplatte, f; Floppy Disk, f; Weichplatte, f rus. sukimosi greičio didinimas, m pranc. disque,… …   Automatikos terminų žodynas

  • Floppy-Disk — lankstusis diskas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flexible disk; floppy disk vok. Diskette, f; elastische Magnetplatte, f; flexible Magnetplatte, f; Floppy Disk, f; Weichplatte, f rus. sukimosi greičio didinimas, m pranc. disque,… …   Automatikos terminų žodynas

  • Weichplatte — lankstusis diskas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flexible disk; floppy disk vok. Diskette, f; elastische Magnetplatte, f; flexible Magnetplatte, f; Floppy Disk, f; Weichplatte, f rus. sukimosi greičio didinimas, m pranc. disque,… …   Automatikos terminų žodynas

  • disque — lankstusis diskas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flexible disk; floppy disk vok. Diskette, f; elastische Magnetplatte, f; flexible Magnetplatte, f; Floppy Disk, f; Weichplatte, f rus. sukimosi greičio didinimas, m pranc. disque,… …   Automatikos terminų žodynas

  • disque floppy — lankstusis diskas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flexible disk; floppy disk vok. Diskette, f; elastische Magnetplatte, f; flexible Magnetplatte, f; Floppy Disk, f; Weichplatte, f rus. sukimosi greičio didinimas, m pranc. disque,… …   Automatikos terminų žodynas

  • disquette — lankstusis diskas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flexible disk; floppy disk vok. Diskette, f; elastische Magnetplatte, f; flexible Magnetplatte, f; Floppy Disk, f; Weichplatte, f rus. sukimosi greičio didinimas, m pranc. disque,… …   Automatikos terminų žodynas

  • floppy disk — lankstusis diskas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flexible disk; floppy disk vok. Diskette, f; elastische Magnetplatte, f; flexible Magnetplatte, f; Floppy Disk, f; Weichplatte, f rus. sukimosi greičio didinimas, m pranc. disque,… …   Automatikos terminų žodynas